Zveza prijateljev mladine Slovenije


Društva, ki sodelujejo v programu Čarobnega dne

Logo_MDPM_Sezana.jpg

Logo_MDPM_Ajdovscina.gif

MDPM Sežana MDPM Ajdovščina MDPM za Goriško

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Logo_MDPM_Sezana.jpg

 

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana je prostovoljna, nevladna, neprofitna, človekoljubna organizacija, zaščitnica otrokovih pravic, ki pri svojem delu temelji na prostovoljnem delu, solidarnosti in pozitivnih medosebnih odnosih.

Društvo načrtuje in izvaja prostočasne programe za otroke, mladostnike in njihove družine ter deluje v javnem interesu in v javno dobro na področju izvajanja družinske politike v občinah Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina.

CILJ

Temeljni cilj delovanja društva je:

 • dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin,
 • zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov, potreb in pravic,
 • razvijanje vrednot prostovoljnega dela,
 • vzgoja in vključevanje v neformalne oblike izobraževanja.

PROGRAM

Programe za otroke izvajamo člani društva in prostovoljci, ki želimo svoje strokovno znanje in prosti čas nameniti spodbujanju vsesplošnega psihofizičnega razvoja otrok in mladih. Društvo MDPM Sežana sodeluje z strokovnimi službami in z vsemi vzgojno izobraževalnimi institucijami, zavodi, društvi in organizacijami v občinah Krasa in Brkinov, ki delujejo v dobrobit otrok, mladostnikov in njihovih družin.

DEJAVNOSTI

Dejavnosti društva so:

 • humanitarni programi in zbiranje donatorskih sredstev za otroke z manj možnostmi,
 • letovanja,
 • primarna preventiva in učno vzgojni projekti,
 • ustvarjalne delavnice,
 • družabna srečanja,
 • ure pravljic,
 • učna pomoč,
 • učenje slovenskega jezika kot drugega jezika in spoznavanje slovenske kulture,
 • medšolska srečanja in tekmovanja,
 • okoljevarstvena vzgoja in eko programi,
 • bralna značka,
 • projekti spoznavanja kulturnih in zgodovinskih znamenitosti domače regije,
 • pohodništvo in spoznavanje regionalnih učnih poti,
 • počitniško varstvo in počitniške prostočasne dejavnosti,
 • progranmi športa in rekreacije,
 • izletništvo,
 • otroški parlament,
 • teden otroka in otrokove pravice,
 • zabavne prireditve in animacije za otroke,
 • izobraževanje prostovoljcev, promocija prostovoljstva,
 • projekti boja proti zasvojenosti,
 • Športna rekreacija in družabne igre za prostovoljce,
 • izdelava biltena o prostovoljstvu in prostočasnih dejavnostih,
 • novoletne aktivnosti z gledališkimi predstavami, koncerti in animacijskim programom.

www.mdpm.si

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE AJDOVŠČINA

Goriška cesta 17, p.p. 59, 5270 Ajdovščina
tel: 05 368 91 40, fax: 05 368 91 41, e-mail: info@mdpm-ajdovscina.si,
spletna stran: www.mdpm-ajdovscina.si

 

Logo_MDPM_Ajdovscina.gif

 

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina (MDPM) je nepolitično, prostovoljno, nevladno, humanitarno, samostojno, kulturno-izobraževalno in nepridobitno združenje, ki deluje v javnem interesu in v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin. Delujemo na območju občin Ajdovščina in Vipava. MDPM je članica krovne organizacije Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Naši temeljni cilji delovanja so dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic.

Dejavnost društva je programsko usmerjena na tri področja: na delo z otroki in mladimi s poudarkom na skrbi za kakovostno preživljanje prostega časa, na delo z družinami z željo zagotoviti čimbolj kakovostno sobivanje in sožitje otrok in staršev in na humanitarne programe, s katerimi se pridobivajo različne oblike pomoči za socialno ogrožene družine.

 

mdpm_ajdovscina_01.jpg

 

Našim ciljem sledimo z osrednjimi programi - programi za zaščito otrokovih pravic, programi socialno-humanitarne dejavnosti in programi za prosti čas in letovanja. Poleg teh pa izvajamo še naslednje programe: Bralna značka (za razvijanje bralne kulture), Telefon otrok in mladostnikov TOM (za psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom preko telefonske svetovalne linije), Evropa v šoli (za seznanjanje otrok in mladih z vprašanji, ki jih prinaša življenje v Evropski Uniji), Mladi raziskovalci zgodovine (za osvetljevanje različnih zgodovinskih tem), Otroški parlament (za razvijanje vzgoje za demokracijo in demokratični dialog), Zveza družin (za izboljšanje kakovosti življenja družin) in Pomežik soncu (za brezplačno letovanje otrok in mladostnikov).

 

mdpm_ajdovscina_02.jpg

 

V zadnjih letih se vključujemo tudi v projekt Evropske prostovoljne službe (EVS), ki omogoča mladim, da izvajajo prostovoljno službo v obdobju enega leta v državi, ki ni država njihovega prebivališča. To je prava »učna služba«, saj se mladi prostovoljci naučijo novih veščin, tujega jezika, spoznavajo nove ljudi in kulture, krepijo vrednote solidarnosti, medkulturnega dialoga in aktivnega državljanstva. V letu 2007 smo gostili Murata Varlika, prostovoljca iz Turčije, 3. julija 2009 pa se nam je pridružila prostovoljka iz Latvije, Zanda Brikmane, ki sodeluje v projektu Prosti čas otrok in mladih v Ajdovščini. Vodi ustvarjalne delavnice s področja gledališke umetnosti, kuharske delavnice o latvijskih jedeh, pomaga pri organizaciji in vodenju raznih športnih aktivnosti in letovanj in pripravlja številne predstavitve Latvije in njene kulture.

 

www.mdpm-ajdovscina.si

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

Bazoviška ulica 4, NOVA GORICA
tel.: 05 333 4680, fax: 05 333 4681, e-mail: zpm-ng@siol.net

 

Predstavitev MDPM za Goriško.pdf (18 prosojnic, 2 MB)

Internetni medijski pokrovitelji

logo_Med_over_net.gif logo_Bambino.gif logo_DJ_Slovenija.gif logo_UPC_Telemach.gif logo_Govori_se.gif logo_MojStil_si.gif

Medijski pokrovitelji

logo_Epamedia.gif logo_Slovenske_zeleznice.gif logo_Genion.gif logo_GeaTV.gif logo_Radio1.gif logo_Videotop_LZ.gif logo_Videotop_MamaDojencek.gif logo_Videotop_Bravo.gif logo_Druzina.gif logo_AdriaMedia_Lisa.gif logo_AdriaMedia_Lea.gif logo_AdriaMedia_Nova.gif logo_AdriaMedia_Story.gif logo_Nedeljski_Dnevnik.gif logo_Viva.gif logo_Primorske_novice.gif
želimo si
v letu 2020: