( Park Tivoli )

Park Tivoli

Pogled iz zraka

Na območju Ljubljane so kar štirje krajinski parki. Eden od njih, park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, sega v samo središče mesta. Osrednji in najlepši mestni park Tivoli je izhodišče za vrsto rekreacijskih gozdnih poti, ki prepredajo bližnja hriba Rožnik ter Šišenski hrib. Najdaljše med njimi ju prečkajo do Mosteca ter Živalskega vrta na nasprotni strani. Ljubljana se sicer ponaša kar s 542 m2 zelenih površin na prebivalca.

 

Tivoli je največji in najlepši ljubljanski park, ki sega v samo središče mesta. Po načrtu, ki ga je leta 1813 pripravil francoski inženir J. Blanchard, je nastal iz parkov, ki sta obdajala grad Podturn ter Cekinov grad. Meri približno 5 km2. Razdeljen je na tri drevorede, nasajene s kostanji. Njegovo ureditev s posameznimi cvetličnimi parterji in zanimivimi drevesi dopolnjujejo številni kipi in več fontan. Območje parka se z vrsto sprehajalnih poti in trim stezo, ob kateri so postavljene naprave za vadbo na prostem, nadaljuje v pobočje Rožnika.

Vodnjak v parku Tivoli

 

Potem ko je J. Blanchard uredil glavno zasnovo parka, so v obdobjih, ki so sledila, sledile širitve in preureditve. Leta 1880 ob zahodnem robu parka uredili ribnik. Ob ribniku je manjši botanični park z rastlinjakom, ki ga je leta 2010, ob svoji 200-letnici, prevzel v upravljanje Botanični vrt Ljubljana. V rastlinjaku je na ogled stalna razstava tropskih in mesojedih rastlin. Na nasprotni strani ribnika je otroško igrišče, urejeno leta 1942 in preurejeno ter opremljeno z novimi igrali leta 1994.

 

Jakopičevo sprehajališče v parku Tivoli

Park je med letoma 1921 in 1939 preuredil Jože Plečnik, ki je zasnoval široko Jakopičevo sprehajališče, ki se konča pred stopniščem pod Tivolskim gradom. Sprehajališče nosi ime po slovenskem impresionističnem slikarju Rihardu Jakopiču in je danes znano tudi po razstavah fotografij velikega formata.

 

Leta 1929 so po načrtih Stanka Bloudka na vzhodnem robu parka Tivoli zgradili letno kopališče Ilirija, tedaj najsodobnejše v kraljevini Jugoslaviji. Po Bloudku so kasneje poimenovali športni park pod Cekinovim gradom. Tam so uredili igrišča za tenis, košarko, kotalkanje ter otroško igrišče. Zasnoval ga je arhitekt Marjan Božič. Leta 1965 so po načrtih istega arhitekta zgradili dvorano Tivoli, namenjeno športnim prireditvam in večjim koncertom. V bližini je dvorana s pokritim bazenom, fitnesom, kegljiščem, zgrajena leta 1973 po načrtih Fedje Koširja.

Park Tivoli

 

V bližini parka so: Moderna galerija, Narodna galerija, SNG Opera in balet Ljubljana, Grad Tivoli, Športni park Tivoli ...

 

Medijski pokrovitelji

Internetni medijski pokrovitelji

Partnerji