( Pogoji uporabe )

Splošni pogoji za pridobitev družinske vstopnice
za vstop na prireditev Čarobni dan Tivoli
ter
splošni pogoji uporabe spletne strani www.carobnidan.si

 

Prireditev Čarobni dan (v nadaljevanju: prireditev) organizirata ZAVOD ZAUPANJE, Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče, ter podjetje NETVIZIJA d.o.o., Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: organizatorja).

Prireditev se bo odvijala v parku Tivoli v Ljubljani v nedeljo, 11.6.2017. Ta datum je javno objavljen na spletni strani www.carobnidan.si. Prireditev je družabne in dobrodelne narave, v prvi vrsti pa je namenjena družinam, ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas. V parku Tivoli se bodo v okviru prireditve odvijale različne delavnice, predstavitve in ponudba za otroke in starše. Osrednja nit prireditve pa je omogočiti 100 otrokom iz socialno ogroženih družin obiskovanje izvenšolskih dejavnosti (tenis, nogomet, angleščina ipd). Program prireditve bo objavljen na spletni strani www.carobnidan.si.

Prisotnost na prireditvi Čarobni dan bo brezplačna, obiskovalci pa bodo kupone za različne aktivnosti in za vstop na prireditveni prostor s pripadajočim programom (v nadaljevanju: kupon), veljavne na dan prireditve, lahko pridobili preko spletne strani www.carobnidan.si. Kupon je veljaven, če so vsi zahtevani podatki na njem pravilno in v celoti izpolnjeni. Pridobitev kupona je pogoj za obisk prireditve Čarobni dan.

Obiskovalci prireditve se lahko udeležijo Čarobnega dne in vseh pripadajočih aktivnosti v okviru družinske vstopnice, veljavne na dan prireditve, tako da na spletni strani www.carobnidan.si vnesejo svoje osebne podatke in potrdijo, da so seznanjeni s Pogoji uporabe spletne strani www.carobnidan.si (tj. s temi pogoji). Oseba, ki izpolnjuje obrazec na spletni strani www.carobnidan.si (v nadaljevanju: prijavitelj družine) v obrazec vnese svoje osebne podatke in osebne podatke ostalih družinskih članov, za katere želi, da se udeležijo Čarobnega dne in koristijo številne ugodnosti v okviru tako pridobljenega kupona. Ostali prijavljeni družinski člani (Partner, Otrok 1, Otrok 2, Otrok 3 in Otrok 4) morajo biti s prijaviteljem družine v ustreznem razmerju po starem ali novem, sprejetem ali nesprejetem predlogu družinskega zakonika (družina, zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, partnerska skupnost, zunajpartnerska skupnost). Omejitev je le, da se za kupon lahko prijavita največ 2 odrasli osebi, ki sta v ustreznem zgoraj definiranem razmerju, in otroci iz njune družine. Za kupon se lahko prijavita tudi dedek in babica s svojimi vnuki. Družinsko vstopnico za posamezno ugodnost, ki je del akcije "1 vstopnica = 1 družina", lahko na dan prireditve kupi le eden od prijavljenih družinskih članov, vstopnica pa velja le za tiste člane družine, ki so napisani na kuponu.

Z izpolnitvijo in oddajo prijavnega obrazca na spletni strani www.carobnidan.si prijavitelj družine in prijavljeni družinski člani soglašajo, da jim lahko organizatorji pošiljajo predstavitvene materiale, posebne ponudbe in druge informacije o svojem poslovanju. Prav tako starši oz. skrbniki prijavljenih otrok s spletno prijavo (tudi če je prijavitelj družine druga oseba) dovoljujejo uporabo fotografij ali video posnetkov otrok, posnetih na prireditvi Čarobni dan, in sicer za objavo v kateremkoli mediju ali na spletnih straneh organizatorja ter njegovih brošurah ali publikacijah, ki jih izdaja.

Soorganizator NETVIZIJA d.o.o. vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004) in jih lahko uporablja za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, pošta, elektronska pošta, SMS in drugo. Navedene podatke lahko podjetje NETVIZIJA d.o.o. obdeluje do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od organizatorja zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke.

Soorganizator NETVIZIJA d.o.o. lahko v skladu s pogodbo med njim in pokrovitelji prireditve osebne podatke o sodelujočih posreduje največ dvem pokroviteljem prireditve. Na prireditev prijavljeni člani družin s potrditvijo teh pogojev eksplicitno in izrecno dovoljujejo uporabno njihovih osebnih podatkov tudi pokroviteljem prireditve za namene neposrednega trženja. Pokrovitelji lahko prejete osebne podatke uporabijo izključno za neposredno ali spletno trženje in morajo prejemnikom komercialnih sporočil omogočiti odjavo s seznama prejemnikov.

Splošni pogoji za pridobitev družinske vstopnice za vstop na prireditev Čarobni dan Tivoli ter Splošni pogoji uporabe spletne strani www.carobnidan.si so na voljo na spletni strani www.carobnidan.si. Vsi prijavljeni družinski člani na prireditev s potrditvijo splošnih pogojev sprejemajo navedene pogoje sodelovanja ter potrjujejo, da so z njimi seznanjeni, in se zavezujejo k njihovemu upoštevanju.

Organizator ZAVOD ZAUPANJE si pridržuje pravico do odpovedi prireditve.
Organizator ZAVOD ZAUPANJE si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev.

Lastnik domene carobnidan.si je podjetje NETVIZIJA d.o.o., Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi.

 

Medijski pokrovitelji

Internetni medijski pokrovitelji

Partnerji