Dobrodelna akcija


Dobrota je naš notranji glasnik in svetovalec.
Kolikor poslušamo njen nasvet, toliko imamo notranjega miru in sreče.  
- Anton Trstenjak

 

Poslanstvo Čarobnega dne je poleg tega, da družinam omogočimo aktivno preživljanje skupnega časa v naravi ter da skupaj z našimi obiskovalci odkrivamo najlepše kotičke Slovenije, hkrati omogočiti obiskovanje obšolskih dejavnosti za otroke iz socialno šibkejšega okolja.


V sodelovanju z lokalnimi društvi, klubi in sponzorji na vsakem Čarobenem dnevu pripravimo raznolike ustvarjalne, športno-rekreativne, glasbene, plesne in animacijske delavnice, preko katerih mladi spoznavajo etnološke posebnosti krajev, se srečujejo s pomenom okoljevarstva, razvijajo svojo kreativnost, se zabavajo ob plesu, glasbi in športu.
 

Snežni stadion Arena Maribor, december 2010

 

 

Arboretum Volčji Potok, avgust 2010

 

Tudi tokrat pa je rdeča nit dogodka Čarobni dan dobrodelnost, saj bomo s pomočjo lokalnih društev oz. klubov, ki delujejo ki delujejo v občinah Koper, Izola in Piran, otrokom iz socialno šibkejšega okolja omogočili brezplačne obšolske dejavnosti.
 
Da bodo delavnice in tečaji zares prišli v prave roke, nam bodo tokrat pomagali na Centru za socialno delo Koper.
 

Predstavitev in poslanstvo CSD Koper

Center za socialno delo Koper je javni zavod, ki izvaja naloge po zakonu, javna poblastila ter socialno varstvene storitve z namenom odpravljanja socialnih stisk in težav,  naloge s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov, javna pooblastila in naloge po drugih zakonih ter preventivne in razvojne programe.

Družbene spremembe in procesi učinkujejo na delo socialnih delavk in delavcev in na ljudi, ki uporabljajo socialne službe, saj vsi občutimo učinke povečevanja in legitimiranja družbenih neenakosti. Spremembe na področju socialnega varstva so redko javno obravnavane in večinoma uidejo nadzoru javnosti. Ostajajo neopazne, dokler ne občutimo njihovih učinkov. V imenu ekonomskega uspeha, ki naj bi povečal blaginjo vseh, se zmanjšujejo pravice najrevnejših.

Socialno delo se ukvarja z izjemno široko paleto ljudi, z otroki, mladimi, starimi, brezdomci, družinami, nezaposlenimi, reveži in drugimi, ki doživljajo različne socialne, duševne, ekonomske, zdravstvene in druge stiske. S tem se želimo ukvarjati z vidika socialne pravičnosti, zmanjševanja škodljivih posledic družbenih preobrazb, z vidika vsakdanjih okoliščin in potreb ljudi. Posebej smo pozorni predvsem na posebne skupine ljudi, ki jih lahko družbene in druge razmere spravijo v še večjo stisko.

Strokovne delavke in delavci Center za socialno delo Koper želimo dvigniti kakovost življenja vsakega posameznika ali posameznice, ne glede na težavo, s katero se srečuje. Zveneče besede, kot so socialna pravičnost, dostojanstvo in enake možnosti, solidarnost in družbena integracija, preprečevanje revščine in socialne izključenosti za lahko tudi posameznega človeka pomenijo ogromno.

Naša temeljna naloga je pomagati ljudem, ki so se znašli v socialnih težavah in stiskah, da ohranijo, povrnejo in razvijejo lastne potenciale ljudi za aktivno in enakopravno vključevanje v družbeno življenje. Hkrati s tem si prizadevamo za družbene spremembe, ki povečujejo socialno pravičnost in blaginjo posameznikov, družin in skupnosti in jim omogočajo večjo izbiro in samostojno odločanje o lastnem življenju, kar jim zagotavlja kompleksna mreža storitev za uresničevanje socialnih pravic in potreb.

Več na: http://csd-kp.si/
 

Internetni medijski pokrovitelji

logo_Med_over_net.gif logo_Bolha2.gif logo_DJ_Slovenija.gif logo_Pozitivke_net.gif logo_Bambino2.gif logo_Najdi.si_1188.gif

Medijski pokrovitelji

logo_Amicus.gif logo_Genion.gif logo_Radio_Koper.gif logo_RTV_SLO_Koper.gif logo_Radio_SI.gif logo_Radio_Capris.gif logo_TV_Koper_40.gif logo_Videotop_LZ.gif logo_Videotop_Bravo.gif logo_AdriaMedia_Lisa.gif logo_AdriaMedia_Lea.gif logo_AdriaMedia_Nova.gif logo_AdriaMedia_Story.gif logo_Nedeljski_Dnevnik.gif logo_Primorske_novice.gif logo_Revija_Zmajcek3.gif logo_PIL.gif logo_Moj_planet.gif logo_Cici_Zabavnik.gif logo_Mini_moj_Planet.gif logo_Ciciban.gif logo_Primorski_utrip.gif
želimo si
v letu 2021: