oglas_Carobni_festival.gif

oglas_Natecaj_Ko_bom_velik_bom.gif

Pogoji uporabe


Pogoji nakupa družinske vstopnice za vstop v Arboretum Volčji Potok
v okviru prireditve Čarobni dan
ter
splošni pogoji uporabe spletne strani www.carobnidan.si

 

Prireditev Čarobni dan (v nadaljevanju: prireditev) organizirajo podjetje NETVIZIJA d.o.o., Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi, javni zavod ARBORETUM VOLČJI POTOK, Volčji Potok 3, 1235 Radomlje, in ZAVOD ZAUPANJE, Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju: organizatorji).

Prireditev se bo odvijala v Arboretumu Volčji Potok v nedeljo, 29.8.2010. Ta datum je javno objavljen na spletni strani www.carobnidan.si. Prireditev je družabne in humanitarne narave, v prvi vrsti pa je namenjena družinam, ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas. V Arboretumu Volčji Potok se bodo v okviru prireditve odvijale različne delavnice, predstavitve in ponudba za otroke in starše. Osrednja nit prireditve pa je omogočiti 100 otrokom iz socialno ogroženih družin obiskovanje izvenšolskih dejavnosti (tenis, nogomet, angleščina ipd). Program prireditve bo objavljen na spletni strani www.carobnidan.si.

Prisotnost na prireditvi Čarobni dan bo brezplačna, obiskovalci pa bodo kupone za nakup družinske vstopnice za vstop v Arboretum Volčji Potok s pripadajočim programom (v nadaljevanju: kupon), veljavne na dan prireditve, lahko pridobili preko spletne strani www.carobnidan.si. Kupon je veljaven, če so vsi zahtevani podatki na njem pravilno in v celoti izpolnjeni. Pripadajoč program v okviru družinske vstopnice vsebuje tudi ogled razstave orhidej ter ogled razstave tropskih metuljev za celo družino. Kupon je pogoj za nakup družinske vstopnice za vstop v Arboretum Volčji Potok na dan prireditve po simbolični ceni 5,5 € - cena ene odrasle vstopnice.

Udeleženci prireditve lahko vstopijo v Arboretum Volčji Potok v okviru družinske vstopnice, veljavne na dan prireditve, tako da na spletni strani www.carobnidan.si vnesejo svoje osebne podatke in potrdijo, da so seznanjeni s Pogoji uporabe spletne strani www.carobnidan.si (tj. s temi pogoji). Oseba, ki izpolnjuje obrazec na spletni strani www.carobnidan.si (v nadaljevanju: prijavitelj družine) v obrazec vnese svoje osebne podatke in osebne podatke ostalih družinskih članov, za katere želi, da lahko vstopijo v Arboretum Volčji Potok v okviru tako pridobljene družinske vstopnice. Ostali prijavljeni družinski člani (Partner, Otrok 1, Otrok 2, Otrok 3 in Otrok 4) morajo biti s prijaviteljem družine v ustreznem sorodstvenem razmerju - partner je lahko le mož/žena, vsi otroci pa morajo biti sinovi in hčere ali pa vsi vnuki in vnukinje, vendar od istih staršev. Družinsko vstopnico lahko na dan prireditve kupi le eden od prijavljenih družinskih članov, vstopnica pa velja le za tiste člane družine, ki so napisani na kuponu.

Z izpolnitvijo in oddajo prijavnega obrazca na spletni strani www.carobnidan.si prijavitelj družine in prijavljeni družinski člani soglašajo, da jim lahko organizatorji pošiljajo predstavitvene materiale, posebne ponudbe in druge informacije o svojem poslovanju.

Organizator NETVIZIJA d.o.o. vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004) in jih lahko uporablja za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, pošta, elektronska pošta, SMS in drugo. Navedene podatke lahko podjetje NETVIZIJA d.o.o. obdeluje do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od organizatorja zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke.

Organizator NETVIZIJA d.o.o. lahko v skladu s pogodbo med njim in pokrovitelji prireditve osebne podatke o sodelujočih posreduje največ dvem pokroviteljem prireditve in soorganizatorju ARBORETUM VOLČJI POTOK, Volčji Potok 3, 1235 Radomlje. Na prireditev prijavljeni člani družin s potrditvijo teh pogojev eksplicitno in izrecno dovoljujejo uporabno njihovih osebnih podatkov tudi pokroviteljem prireditve za namene neposrednega trženja. Pokrovitelji lahko prejete osebne podatke uporabijo izključno za neposredno ali spletno trženje in morajo prejemnikom komercialnih sporočil omogočiti odjavo s seznama prejemnikov.

Splošni pogoji nakupa družinske vstopnice za vstop v Arboretum Volčji Potok v okviru prireditve Čarobni dan 2010 ter splošni pogoji uporabe spletne strani www.carobnidan.si so na voljo na spletni strani www.carobnidan.si. Vsi prijavljeni družinski člani na prireditev s potrditvijo splošnih pogojev sprejemajo navedene pogoje sodelovanja ter potrjujejo, da so z njimi seznanjeni, in se zavezujejo k njihovemu upoštevanju.

Organizator NETVIZIJA d.o.o. si pridržuje pravico do odpovedi prireditve.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev.

Lastnik domene carobnidan.si je podjetje NETVIZIJA d.o.o., Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi.

Družba NETVIZIJA d.o.o. je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko vpisa 2008/28752. Družba je zavezana za plačilo DDV. Osnovni kapital: 7.500,00 €, matična številka: 3377849, ID za DDV: SI47273798, TRR: 10100-0045384743, odprt pri Banki Koper d.d..

Avtorji: PROGMBH.com / vreme VP, K, Ljželimo si
v letu 2021: