Koper


Koper skozi zgodovino

Koper, najstarejše mesto v Sloveniji, se je razvil na skalnatem otoku, ki mu Rimljani dajo ime Capris in je najbolj spremenil svojo podobo od treh obalnih mest. Do današnjih dni se tu izmenja kar nekaj vladavin in držav, ki mu dajo svoj pečat in tudi svoje ime: za Rimljane je Capris; v času papeža Gregorja I (l. 599) Insula Capraria (kozji otok), za Bizantince (sredina 6. do 8. stoletja) Justinopolis; za oglejske patriarhe Caput Histriae (glava Istre), Benečani pa ime spremenijo v italijansko obliko Capodistria, katere slovenska inačica je Koper.Maskoti mesta
 

Najdlje vlada Beneška republika (1279-1797), ko Koper doživi močan gospodarski (trgovina, sol) in kulturni razcvet (slikarstvo, glasba). Še danes lahko občudujemo ostanke beneškega obdobja v mestni arhitekturi, ki je kljub velikim novodobnim posegom, ohranila svoj srednjeveški videz, zato je Koper vključen v združenje evropskih srednjeveških mest. Takrat je bil Koper otok, obdan z obzidjem, povezan s kopnim z lesenim mostom (proti Škocjanu), varovala ga je mogočna trdnjava – Levji grad, okrog Kopra pa so se raztezale obširne soline. Svojo vodilno vlogo začne Koper izgubljati v 18. stoletju, ko je Trst proglašen za svobodno pristanišče, in jo dokončno izgubi s propadom Beneške republike.Trg Brolo
 

V 19. stoletju pa do 1. svetovne vojne (vladavina Napoleonovega francoskega cesarstva 1806-1813 in Habsburške monarhije 1813-1918) se začne Koper spreminjati v skladu z gospodarskim in družbenim razvojem. To je čas, ko se začnejo krčiti soline in so 1912 dokončno ukinjene, mesto samo pa začne izgubljati podobo otoka. 1825 dobi drugo cestno povezavo s kopnim (Semedelska cesta), sredi 19. stoletja še obalno cestno povezavo, nato morsko povezavo s Trstom in 1902 še železniško povezavo Trst-Poreč.

Pod Kraljevino Italijo mesto popolnoma izgubi otoški videz z bonifikacijo opuščenih solin.

Čas po drugi svetovni vojni prinese veliko sprememb. Do dokončne postavitve meje, ko Koper s podpisom londonskega memoranduma oktobra 1954 pripade takratni Jugoslaviji, je pod jugoslovansko vojaško oblastjo v okviru cone B, najprej Julijske krajine, od septembra 1947 pa nove državne tvorbe z imenom Svobodno tržaško ozemlje. Kot del Jugoslavije se mu popolnoma spremeni narodnostna sestava, ki prinese nove arhitekturne posege tako v samem jedru Kopra kot okolici, mesto pa doživi močan razvoj – pristanišče.

Danes je Koper tako gospodarsko kot tudi turistično naravnano mesto, ki razvija kopališki, navtični, športni in nakupovalni turizem. Postal pa je tudi univerzitetno mesto.


 
Koper (Vir: Wikipedia)

 

Bogata zgodovina je izročilo preteklosti o mnogih doživetjih, zgodbah o dobrih in slabih časih ter o ljudeh, ki so tukaj ustvarjali in živeli.
 
Postani del neštetih zgodb in legend tudi ti …

Da je mesto bilo zelo pomembno, nam pričajo številne arhitekturne znamenitosti. Na Prešernovem trgu so vrata Muda (edina ohranjena mestna vrata od nekdanjih dvanajstih) in baročno okrašen Da Pontejev vodnjak iz 1666. Čevljarska ulica (Callegaria), tako nekoč kot danes najpomembnejša koprska ulica, je že stoletja namenjena trgovcem in obrtnikom. Mestno središče, Titov trg, je eden najlepših trgov na nekdanjem beneškem ozemlju, obkrožen s Pretorsko palačo (mestno hišo), Foresterio in Armerio (sedež Univerze na Primorskem), Ložo iz 15. stoletja, koprsko stolnico Marijinega vnebovzetja in mestnim stolpom-zvonikom, na katerega se je mogoče tudi povzpeti.

 Titov trg

Pretorska palača

 

Sprehod po Kopru lahko nadaljujemo tudi po Pristaniški ulici ali kot jo danes radi imenujemo Pristaniška promenada, ki nas pripelje do Taverne (nekoč skladišče soli, danes pa večnamenski prireditveni prostor), kjer se zlasti v poletnem času odvijajo številni koncerti in druge kulturno-zabavne prireditve.

Da v poletnih dneh ni prevroče, se lahko odločite dan preživeti tudi na urejenih kopališčih. Eno se nahaja v samem centru mesta, Mestno kopališče Koper, znano tudi po dobri slaščičarni. Drugo pa se nahaja v Žusterni (predmestju Kopra), kjer poleg olimpijskega bazena, lahko brezskrbne dni preživite v Aquaparku ali Wellness center Justinopolis. Žusterna nudi možnost udejstvovanja v številnih morskih športih, kot so srfanje, kajak, kanu, veslanje in drugo. Zraka, morja, sonca in neokrnjene narave se lahko naužijete tudi v Ankaranu in na Debelem rtiču, kjer so na voljo plaže, bazeni, wellness centri, številne dobre restavracije in druge posebnosti.

 Debeli rtič

 

Zaledje Kopra ponuja številne možnosti krajših izletov, kateri pričarajo izjemna doživetja. V utrjeni romanski cerkvici sv. Trojice v Hrastovljah se nahajajo svetovno znane freske »Mrtvaški ples«, ki sporočajo, da smo pred smrtjo vsi enaki.

 Hrastovlje

 

Bližnji grad Socerb ponuja čudovit razgled na celoten Tržaški zaliv, od tu je le nekaj korakov stran Sveta jama-podzemna cerkev, ki si jo je mogoče ogledati vsako nedeljo ob 14. uri ali v spremstvu Jamarskega društva Dimnice.

 Socerb

 

Da je istrski človek želel živeti, delati in pripadati tem krajem, nazorno kaže Hiša Vrešje - živi muzej Krkavče v osrčju slovenske Istre. Ogled krajevno-etnološke in domoznanske zbirke »Hiša od Bardinca« pričara domačnost in toplino. Zgodovino Istre nam prijetno predstavi tudi Pokrajinski muzej v Kopru.Krkavče

 

Notranjost slovenske Istre je s tipičnimi istrskimi vasicami pravi raj za vse ljubitelje neokrnjene narave in pristnega podeželja. Na Kraške robu se nahaja med plezalci zelo priljubljena Osapska stena. Lepo speljana učna pot po Resslovem gaju, krajši sprehod po stezah graničarjev in kamnolomov Miljskih hribov, daljši sprehodi po dolini Dragonje, izlet na Slavnik s planinsko kočo, kolesarjenje po Parenzani - Poti zdravja in prijateljstva, prijetno utrudijo telo in osvežijo misli. Zaledje nudi številne možnosti za gurmane, kjer se lahko vsak popotnik ustavi na istrski vinski cesti v kakšni vinski kleti ali na domačiji in uživa v značilnih istrskih dobrotah, domačem vinu ali oljčnemu olju.

 Brič

 

Danes hitro razvijajoče se mesto nam poleg bogate zgodovine ponuja tudi možnosti nakupovanja, športnega in kulturnega udejstvovanja. Torej Koper je zanimiv tako zaradi svoje preteklosti, kot tudi zaradi sedanjosti. Mesto se ponaša nenazadnje tudi z univerzitetnim središčem.Se vidimo v Kopru!

 

 

Capodistria nel corso della storia

 

Capodistria, la più antica città slovena, sorse su un’isola rocciosa, dai romani denominata Capris. Tra le tre località costiere, Capodistria ha cambiato maggiormente la propria immagine. La sua storia è stata contrassegnata da diversi domini e stati che hanno lasciato la propria impronta e denominato la città: per i Romani fu Capris; nel periodo del papa Gregorio I (599) Insula Capraria (isola delle capre), per i Bizantini (dalla metà del VI fino all’ VIII secolo) Justinopolis; per i patriarchi di Aquileia Caput Histriae (capo d’Istria); furono i Veneziani a denominarla Capodistria, attuale versione della slovena Koper.Mascotta della citta
 

 

Il dominio più lungo fu quello della Serenissima (1279-1797) che comportò un notevole sviluppo economico (mercato, sale) e culturale (pittura, musica). Tuttora possiamo notare l’impronta del periodo veneziano presente nell’architettura cittadina; nonostante le varie ristrutturazioni avvenute in tempi più recenti, Capodistria ha conservato la propria immagine medievale ed è perciò inclusa nell’unione delle città medievali. Capodistria antica era un’isola circondata dalle mura; era collegata con la terraferma da un ponte in legno (verso San Canziano) e protetta da un’imponente fortezza – Castel Leone. Attorno a Capodistria si estendevano le saline. Nel Settecento, precisamente con la proclamazione del porto franco di Trieste, la città iniziò a perdere il proprio dominio iniziale, fino a perderlo completamente con la caduta della Serenissima.

 Piazza Brolo
 

Dall’Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale (dominio dell’Impero francese di Napoleone 1806-1813 e della monarchia degli Asburgo 1813-1918), Capodistria iniziò a trasformarsi in conformità allo sviluppo economico e sociale. Le saline iniziarono a prosciugarsi e nel 1912 furono eliminate provocando il ritiro del mare che trasformò Capodistria in città di terraferma. Nel 1825 si aprì il secondo collegamento con la terraferma (Strada di Semedella), a metà Ottocento fu costruita la strada litoranea, instaurato il collegamento marittimo con Trieste e nel 1902 fu inaugurata la linea ferroviaria Trieste-Parenzo.

Nel periodo del dominio del Regno d'Italia venne effettuata la bonifica delle saline devastate e Capodistria perse l’immagine di città sull’isola.

Il periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale portò grossi cambiamenti. Capodistria fu sotto dominio militare jugoslavo nell’ambito della zona B – dapprima come regione Venezia-Giulia e quindi come Territorio libero di Trieste (dal settembre del 1947). Nell’ottobre del 1954, con la firma del Memorandum di Londra che comportò la determinazione dei confini statali, Capodistria fu annessa alla Jugoslavia. Il nuovo stato comportò cambiamenti della sua struttura etnica e nuove impronte architettoniche nel nucleo cittadino e nei suoi dintorni. Susseguì un notevole sviluppo, che trasformò Capodistria in importante porto.

Capodistria è oggi centro commerciale e turistico con una prospettiva orientata nello sviluppo del turismo nautico e sportivo, dello shopping e degli stabilimenti balneari. Capodistria e` diventata anche nota Citta` Universitaria.


 
Capodistria (Vir: Wikipedia)

Una ricca storia ci ha lasciato in eredità dal nostro passato, tante emozioni, storie dei tempi belli e brutti, di uomini, che hanno qui vissuto e creato.
 
Fai parte delle tantissime storie e leggende anche tu …

Che Capodistria fu molto importante ci testimoniano numerose caratteristiche di architettura come la porta della Muda (l`unica restante delle dodici costruite) in piazza France Prešeren dove si trova anche la fontana di Da Ponte, costruita in stile barocco nel 1666. La Via Callegaria, adesso coma allora la più importante via di Capodistria, che gia da secoli ospita diversi mercanti e artigiani. Il quore della città - la Piazza Tito, una delle più belle piazze che facevano parte della Repubblica di Venezia, è circondata dal Palazzo Pretorio (casa cittadina), dalla Foresteria e Armeria (sede dell’ Università del Litorale), dalla Loggia del Quattrocento, dall Duomo - Chiesa dell’Assunzione di Maria (con numerose opere di Vittore Carpaccio) e dalla Torre cittadina-Campanile sul quale si può anche salire.

 Piazza Tito

Palazzo Pretorio

La passeggiata per la città di Capodistria continua lungo la Via del Porto, che ci porta a visitare la Taverna (antico magazzino del sale, attuale centro di eventi multifunzionale), dove, sopratutto in estate, prendono luogo diversi concerti e altri spettacoli culturali.

Per passare le calde giornate estive potete visitare le spiagge di Capodistria. Una di loro si trova nel centro della città, la Spiaggia cittadina di Capodistria, nota anche per la sua ottima pasticceria. La seconda si trova a Giusterna (nelle vicinanze di Capodistria), dove potete passare le vacanze nuotando nella piscina olimpica, o rilassandosi nell’Acquapark o nel centro Wellness Justinopolis. Giusterna offre anche la possibilità di cimentarsi in diversi sport acquatici come il surf, il canotaggio, il kayak ecc... Per godere il mare, il sole, o l’aria pulita potete visitare Ancarano o Punta grossa dove troverete le spiagge, le piscine, i centri wellness, tanti ottimi ristoranti e molto altro.

 Punto grosso

 

L’entroterra capodistriano offre svariate possibilità di gite, che vi faranno vivere intense emozioni. Nella chiesetta romanica fortificata della Santa Trinità a Hrastovlje potete trovare “La Danza Macabra” i famosissimi affreschi d’inestimabile valore, il significato dei quali è che dinanzi alla morte siamo tutti uguali.

 Hrastovlje

Non distante si trova il castello di Socerb, che ci offre una veduta fantastica sul golfo di Trieste. Accanto al castello è possibile ammirare la Grotta Sacra dentro la quale si trova la chiesa sotterranea aperta ogni domenica dalle ore 14.Castello di Socerb

 

Che l’uomo istriano voleva vivere, lavorare è appartenere a questi luoghi, lo dimostra la Casa Vrešje – il museo vivente di Krkavče, nel cuore dell’Istria Slovena. La visita della raccolta etnografica presso “La casa di Bradinec” testimonia un ambiente caldo e familiare. La storia dell’Istria ci viene cordialmente presentata anche nel Museo Regionale di Capodistria.

 Krkavče

 

L’entroterra capodistriano è, con i suoi tipici villaggi istriani un vero paradiso per tutti gli amanti della natura incontaminata è dell’autentica campagna. Tra gli scalatori è molto conosciuta la parete scoscesa a Osp. Per gli amanti delle passeggiate sono a disposizione i sentieri istruttivi e ricreativi – i percorsi dei combattenti, delle cave di pietra per le colline muggesane e per il boschetto dedicato a Ressel con il percorso didattico. Inoltre si possono fare lunghe camminate per la valle del fiume Dragogna, escursioni al monte Slavnik o pure andare in bici per la Parenzana detta anche strada della salute e dell’amicizia. L’entroterra offre innumerevoli possibilità ai viaggiatori di fermarsi lungo la strada del vino per gustare l’olio d’oliva, il buon vino e assaporare altri prodotti tipici.

 Brič

 

Capodistria è oggi centro commerciale e turistico con una prospettiva orientata nello sviluppo del turismo nautico e sportivo, dello shopping e degli stabilimenti balneari. Capodistria e` diventata anche nota Città Universitaria.

 

Internetni medijski pokrovitelji

logo_Med_over_net.gif logo_Bolha2.gif logo_DJ_Slovenija.gif logo_Pozitivke_net.gif logo_Bambino2.gif logo_Najdi.si_1188.gif

Medijski pokrovitelji

logo_Amicus.gif logo_Genion.gif logo_Radio_Koper.gif logo_RTV_SLO_Koper.gif logo_Radio_SI.gif logo_Radio_Capris.gif logo_TV_Koper_40.gif logo_Videotop_LZ.gif logo_Videotop_Bravo.gif logo_AdriaMedia_Lisa.gif logo_AdriaMedia_Lea.gif logo_AdriaMedia_Nova.gif logo_AdriaMedia_Story.gif logo_Nedeljski_Dnevnik.gif logo_Primorske_novice.gif logo_Revija_Zmajcek3.gif logo_PIL.gif logo_Moj_planet.gif logo_Cici_Zabavnik.gif logo_Mini_moj_Planet.gif logo_Ciciban.gif logo_Primorski_utrip.gif
želimo si
v letu 2021: