Pravno obvestilo


Pogoji nakupa družinske vstopnice za Arboretum Volčji Potok
v okviru dogodka Čarobni dan 2009
ter
splošni pogoji uporabe spletne strani www.carobnidan.si

 

Dogodek Čarobni dan 2009 (v nadaljevanju: dogodek) organizirata podjetji NETVIZIJA d.o.o., Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi, in ARBORETUM VOLČJI POTOK, Volčji Potok 3, 1235 Radomlje (v nadaljevanju: organizatorja).

Dogodek se bo odvijal v Arboretumu Volčji Potok v nedeljo, 30.8.2009. Ta datum je javno objavljen na spletni strani www.carobnidan.si. Dogodek je družabne in humanitarne narave, v prvi vrsti pa je namenjen družinam, ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas. V Arboretumu Volčji Potok se bodo v okviru dogodka odvijale različne delavnice, predstavitve in ponudba za otroke in starše. Osrednja nit dogodka pa je omogočiti 100 otrokom iz socialno ogroženih družin obiskovanje izvenšolskih dejavnosti (tenis, nogomet, angleščina ipd). Program dogodka bo objavljen na spletni strani www.carobnidan.si.

Prisotnost na dogodku bo brezplačna, obiskovalci pa bodo vstopnice za vstop v Arboretum Volčji Potok, veljavne na dan dogodka, lahko pridobili preko spletne strani www.carobnidan.si po simbolični ceni - za ceno ene odrasle vstopnice 5,50 € si lahko arboretum ogleda cela družina.

Udeleženci dogodka lahko vstopijo v Arboretum Volčji Potok v okviru družinske vstopnice, veljavne na dan dogodka, tako da na spletni strani www.carobnidan.si vnesejo svoje osebne podatke in potrdijo, da se strinjajo s Splošnimi pogoji nakupa družinske vstopnice za Arboretum Volčji Potok v okviru dogodka Čarobni dan 2009 (tj. s temi pogoji). Oseba, ki izpolnjuje obrazec na spletni strani www.carobnidan.si (v nadaljevanju: prijavitelj družine) v obrazec vnese svoje osebne podatke in osebne podatke ostalih družinskih članov, za katere želi, da lahko vstopijo v arboretum v okviru tako pridobljene družinske vstopnice. Organizator na ta način omogoči prijavo le omejenemu številu družin (predvidoma 1.000 družinam).

Z izpolnitvijo in oddajo prijavnega obrazca na spletni strani www.carobnidan.si prijavitelj družine in prijavljeni družinski člani soglašajo, da jim lahko organizatorja pošiljata predstavitvene materiale, posebne ponudbe in druge informacije o svojem poslovanju.

Organizator NETVIZIJA d.o.o. vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004) in jih lahko uporablja za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, pošta, elektronska pošta, SMS in drugo. Navedene podatke lahko podjetje NETVIZIJA d.o.o. obdeluje do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od organizatorja zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke.

Organizator NETVIZIJA d.o.o. lahko v skladu s pogodbo med njim in sponzorji dogodka osebne podatke o sodelujočih posreduje največ dvem sponzorjem dogodka in soorganizatorju ARBORETUM VOLČJI POTOK. Na dogodek prijavljeni člani družin s potrditvijo teh pogojev eksplicitno in izrecno dovoljujejo uporabno njihovih osebnih podatkov tudi sponzorjem dogodka za namene neposrednega trženja. Sponzorji lahko prejete osebne podatke uporabijo izključno za neposredno ali spletno trženje in morajo prejemnikom komercialnih sporočil omogočiti odjavo s seznama prejemnikov.

Splošni pogoji nakupa družinske vstopnice za Arboretum Volčji Potok v okviru dogodka Čarobni dan 2009 ter splošni pogoji uporabe spletne strani www.carobnidan.si so na voljo na spletni strani www.carobnidan.si. Vsi prijavljeni družinski člani na dogodek s potrditvijo splošnih pogojev sprejemajo navedene pogoje sodelovanja ter potrjujejo, da so z njimi seznanjeni, in se zavezujejo k njihovemu upoštevanju.

Organizator NETVIZIJA d.o.o. si pridržuje pravico do odpovedi dogodka.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev.

Lastnik domene carobnidan.si je podjetje NETVIZIJA d.o.o., Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi.

Družba NETVIZIJA d.o.o. je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko vpisa 2008/28752. Družba je zavezana za plačilo DDV. Osnovni kapital: 7.500,00 €, matična številka: 3377849, ID za DDV: SI47273798, TRR: 10100-0045384743, odprt pri Banki Koper d.d..

Avtorji: PROGMBH.com / vreme VP, K, Ljželimo si
v letu 2019: