Zveza prijateljev mladine Slovenije


logo_ZPM_Domzale.gif

 

Zveza prijateljev mladine Domžale

 

Delovanje Zveze prijateljev mladine Domžale je neprofitno, nestrankarsko, neguje življenje otrok, strpnost do drugačnih, ustvarjanje enakih možnosti za vključenost otrok.
Povezujemo se s sorodnimi nevladnimi organizacijami doma in v tujini.
Nekatere od naših dejavnosti so: program za prosti čas in letovanje (letovanje na Krku v času poletnih počitnic), humanitarna dejavnost (v nujnih primerih pomagamo družinam z zbiranjem oblačil in šolske opreme), tečaji (v zimskem času organiziramo tečaje smučanja, v letnem času organiziramo tečaje plavanja, med spomladanskimi in jesenskimi počitnicami organiziramo delavnice za otroke), prireditve (za prvošolce ob vstopu v osnovno šolo, VESELI DECEMBER), otroški parlament (program pomeni eno izmed izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o aktualnih vprašanjih. Pri izvedbi palamentov sodelujejo mentorji iz vseh šol ter več kot 2/3 šoloobveznih otrok iz občine Domžale, Lukovica, Moravče, Mengeš in Trzin), bralna značka (program poteka preko vsega leta na vseh osnovnih šolah in VVO, zaključimo pa ga z ogledom kvalitetne gledališke predstave. Udeleženci so nagrajenci, ki so prejeli ZLATO BRALNO ZNAČKO).

 

               Integrated tutorial

 

www.zpm-domzale.si

Avtorji: PROGMBH.com / vreme VP, K, Ljželimo si
v letu 2021: