( Pogoji uporabe )

Pogoji nakupa smučarskih vozovnic za smučišče Kranjska Gora
v okviru prireditve Čarobni dan 2018
ter
splošni pogoji uporabe spletne strani www.carobnidan.si

 

Prireditev Čarobni dan (v nadaljevanju: prireditev) organizirajo ZAVOD ZAUPANJE, Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana-Črnuče, LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA - ZAVOD ZA TURIZEM OBČINE KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, RTC Žičnice, Kranjska gora, d.d., Borovška cesta 103A, 4280 Kranjska Gora, in NETVIZIJA d.o.o., Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: organizatorji).

Prireditev se bo odvijala na smučišču Kranjska Gora v nedeljo, 28. jan. 2018. Ta datum je javno objavljen na spletni strani www.carobnidan.si. Prireditev je družabne narave, v prvi vrsti pa je namenjena družinam, ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas. Na smučišču Kranjska Gora se bodo v okviru prireditve odvijale različne delavnice, predstavitve in ponudba za otroke in starše. Program prireditve bo objavljen na spletni strani www.carobnidan.si.

Prisotnost na prireditvi Čarobni dan bo brezplačna, obiskovalci pa bodo kupone za nakup smučarskih vozovnic za celo družino za smučišče Kranjska Gora (v nadaljevanju: kupon), veljavnih na dan prireditve, lahko pridobili preko spletne strani www.carobnidan.si. Kupon je veljaven, če so vsi zahtevani podatki na njem pravilno in v celoti izpolnjeni. Kupon je pogoj za nakup smučarskih vozovnic za celo družino na dan prireditve po simbolični ceni 32,50 € - cena ene odrasle smučarske vozovnice.

Udeleženci prireditve lahko pridobijo kupon, tako da na spletni strani www.carobnidan.si vnesejo svoje osebne podatke in potrdijo, da so seznanjeni s Pogoji uporabe spletne strani www.carobnidan.si (tj. s temi pogoji). Oseba, ki izpolnjuje obrazec na spletni strani www.carobnidan.si (v nadaljevanju: prijavitelj družine) v obrazec vnese svoje osebne podatke in osebne podatke ostalih družinskih članov, za katere želi pridobiti smučarske vozovnice. Ostali prijavljeni družinski člani (Partner/Otrok15, Otrok 1, Otrok 2 in Otrok 3) morajo biti s prijaviteljem družine v ustreznem sorodstvenem razmerju - v polje Partner/Otrok15 lahko vnesemo partnerja (mož/žena) ali pa svojega otroka, ki je star 15 ali več let, vsi ostali otroci (največ trije, vsi stari največ 14 let) pa morajo biti prijaviteljevi sinovi in hčere ali pa vsi vnuki in vnukinje, vendar od istih staršev. Smučarske vozovnice lahko na smučišču prevzame le odrasla oseba, ki je napisana na kuponu, pri tem pa mora predložiti osebne dokumente (lahko tudi zdravstvene izkaznice) vseh ostalih prijavljenih članov družine. Iz tako predloženih dokumentov mora biti razvidno, da gre za člane iste družine.

Z izpolnitvijo in oddajo prijavnega obrazca na spletni strani www.carobnidan.si prijavitelj družine in prijavljeni družinski člani soglašajo, da jim lahko organizatorji pošiljajo predstavitvene materiale, posebne ponudbe in druge informacije o svojem poslovanju. Prav tako starši oz. skrbniki prijavljenih otrok s spletno prijavo (tudi če je prijavitelj družine druga oseba) dovoljujejo uporabo fotografij ali video posnetkov otrok, posnetih na prireditvi Čarobni dan, in sicer za objavo v kateremkoli mediju ali na spletnih straneh organizatorja ter njegovih brošurah ali publikacijah, ki jih izdaja.

Soorganizator NETVIZIJA d.o.o. vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004) in jih lahko uporablja za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, pošta, elektronska pošta, SMS in drugo. Navedene podatke lahko podjetje NETVIZIJA d.o.o. obdeluje do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od organizatorjev zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke.

Sorganizator NETVIZIJA d.o.o. lahko v skladu s pogodbo med njim in pokrovitelji prireditve osebne podatke o sodelujočih posreduje največ dvem pokroviteljem prireditve. Na prireditev prijavljeni člani družin s potrditvijo teh pogojev eksplicitno in izrecno dovoljujejo uporabno njihovih osebnih podatkov tudi pokroviteljem prireditve za namene neposrednega trženja. Pokrovitelji lahko prejete osebne podatke uporabijo izključno za neposredno ali spletno trženje in morajo prejemnikom komercialnih sporočil omogočiti odjavo s seznama prejemnikov.

Splošni pogoji nakupa smučarskih vozovnic za smučišče Kranjska Gora v okviru prireditve Čarobni dan 2018 ter splošni pogoji uporabe spletne strani www.carobnidan.si so na voljo na spletni strani www.carobnidan.si. Vsi prijavljeni družinski člani na prireditev s potrditvijo splošnih pogojev sprejemajo navedene pogoje sodelovanja ter potrjujejo, da so z njimi seznanjeni, in se zavezujejo k njihovemu upoštevanju.

Organizator Zavod Zaupanje si pridržuje pravico do odpovedi prireditve.
Organizator Zavod Zaupanje si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev.

 

Medijski pokrovitelji

Internetni medijski pokrovitelji

Partnerji